Đang gửi...

Giới thiệu

Công ty TNHH Phân bón Tân Phát Bắc Giang được thành lập từ năm 2014 có trụ sở tại số 280 Trần Hưng Đạo Bắc Ninh. Giấy phép hoạt động kinh doanh số 2400 728 037, lĩnh vực kinh doanh là sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Công ty được cấp phép hoạt động dưới sự cho phép của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ

Giám định và kiểm nghiệm hàng phân bón

Intertek có năng lực cung ứng dịch vụ giám định và kiểm nghiệm mặt hàng phân bón bao gồm lấy mẫu, kiểm tra chất lượng tại phòng thí nghiệm và kiểm tra số lượng. Dịch vụ giám định số lượng và chất lượng phân bón toàn cầu gồm phân bón dạng xá và lỏng.

Đăng ký lưu hành phân bón

Phân bón là sản phẩm rất quen thuộc đối với nước chuyên canh nông nghiệp như Việt Nam. Đối với sản phẩm này, Nhà nước quản lý rất chặt chẽ, khi muốn lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đăng ký phân bón.

 • Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

  Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn

 • Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

  Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam

 • UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

  UB Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Bắc Ninh

 • Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

  Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm khuyến nông Quốc Gia

  Trung tâm khuyến nông Quốc Gia